Image

Sistemimiz, Eğitimin Kalitesini Arttırarak, Zaman ve Maddi Tasarruf Sağlamaktadır


Yerli / Milli interaktif eğitim simülatör sistemlerimiz ile, laser ve akıllı sensörler içeren akıllı platformumuz, hızlı, sistematik, az maliyetli, başarı sınıflandırmaları yapılabilen kaliteli bir eğitim imkanı sunmaktayız.

Kolluk kuvvetleri ve özel güvenlik eğitimlerinin interaktif simülasyon sistemleri ile, gerçek senaryolarla oluşturulan olay mahallerinde ve poligonlarda uygulamalı şekilde yapılması, Kursiyerlerin psikolojik ve fiziksel olarak interaktif ortamda aldıkları bu eğitimlerle deneyim sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Bu platformda alınan eğitimlerden elde edilen veriler, ülke içinde merkezi bir veri tabanında ölçme ve değerlendirmeye tabi tutularak, başarı sınıflandırmaları ve anlık kişi analizleri gerçekleştirilebilmektedir.

Eğitim platformlarımız, gerçek geri tepmeli ve balistik hassasiyeti olan yerli ürettiğimiz silahlar ve laser sensörlerle donatılmıştır.

İnteraktif Simülasyon eğitimleri sayesinde, kolluk kuvvetleri sahada her gün karşılaştıkları zorluklar için, daha iyi hazırlanarak, tecrübelerini arttırmaktadır.

İnteraktif Eğitim Simülatörleri Projemiz

Detaylı Bilgi